Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Cena 54.38 zł

Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

  • Autor: Marek Andrzejewski, Skrypty Becka
  • Rok wydania 2018
  • Liczba stron: 352

Opis książki Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rodzi­ny, a na resocjalizacji (chociaż nie tylko) również z zakresu prawa karnego i postępowania w sprawach nieletnich.

Polecamy również:


Prawo rodzinne podręczniki prawnicze

Prawo rodzinne Podręczniki prawnicze Podręcznik Prawo rodzinne stanowi przystępne i kompleksowe omówienie złożonej i skomplikowanej materii prawa rodzinnego, w którego to nauce powinno pomóc s

Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze 2019

Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze 2019 Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko nie