Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz Komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Publikacja jest przeznaczona głównie dla prawników praktyków, uwzględnia bowiem bogate wypowiedzi orzecznicze sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, jak również na

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

  • Autor: Piotr Tuleja, Piotr Czarny, Monika Florczak Wątor, Bogumił Naleziński, Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja, Komentarze
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 688

Opis książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz Komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Publikacja jest przeznaczona głównie dla prawników praktyków, uwzględnia bowiem bogate wypowiedzi orzecznicze sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, jak również najważniejsze poglądy doktryny. Zawiera prezentację „w pigułce” argumentów doktrynalnych przemawiających za określonym sposobem wykładni i zastosowaniem regulacji konstytucyjnych.

Polecamy również:


Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące 2019

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące 2019 Książka z prawa konstytucyjnego adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi w

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz Komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Publikacja jest przeznacz