Podatki 2020 Beck

Cena 93.23 zł

Podatki 2020 Beck W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2020,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2020,- ustawę o zryczałtowanym podatku doch

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Podatki 2020 Beck

  • Autor: Podatkowe Teksty Ustaw Becka
  • Rok wydania 2020
  • Liczba stron: 1064

Opis książki Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:
- Ordynację podatkową 2020,
- ustawę o kontroli skarbowej,
- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 roku,
- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 2020,
- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- ustawę o podatku od towarów i usług
- ustawę o podatku akcyzowym,
- ustawę o podatku od spadków i darowizn,
- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawę o opłacie skarbowej,
- ustawę o podatkach lokalnych na 2020 rok,
- ustawę o podatku tonażowym,
- ustawę o doradztwie podatkowym
- ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
- oraz rozporządzenia wykonawcze.

Polecamy również:


PIT-y i ulgi podatkowe 2020

PIT-y i ulgi podatkowe 2020 Komplet informacji – jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2019 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego spor

Meritum Podatki 2020

Meritum Podatki 2020 W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.in.: zmiana skali podatkowej (progów podatkowych) – nowa 17% stawka podatkowa w PIT (ale uwaga na limit I progu podat