Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem 2019 przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363) z suplementem elektronicznym

Cena 186.47 zł

szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem 2019 Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem 2019

  • Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak, jednostki budżetowe, gminy
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 246

Opis książki Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem 2019

szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem 2019 Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363). W komentarzu z przykładami znajdziesz: ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 16 lipca 2019 r. omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów, komentarze odnoszące się do źródeł dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów, przykłady najczęściej planowanych oraz budzących wątpliwości paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia.

W ksiązce z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Do komentarza z przykładami dołączono suplement elektroniczny w formacie PDF, ułatwia on odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji. Plik można pobrać poprzez Internet, szczegółową instrukcję zamieszczono w książce.

Polecamy również:


Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck , płyta CD

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck , płyta CD W dniu 12.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej z 11.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Część zmia

Klasyfikacja budżetowa 2019 Gąsiorek

Klasyfikacja budżetowa 2019 Gąsiorek Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatk