Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Cena 89.02 zł

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:- - wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

  • Autor: Jacek Gołaczyński, Studia Prawnicze
  • Rok wydania 2017
  • Liczba stron: 576

Opis książki Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:
-
- wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając prawa wewnętrzne, umowy międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej,
- poglądy doktryny,
- stanowisko judykatury.
Piąte wydanie książki Prawo prywatne międzynarodowe zawiera nowe akty prawa Unii Europejskiej regulujące prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne oraz aktualny zbiór wybranych aktów prawnych prawa unijnego i międzynarodowego regulującego prawo kolizyjne i międzynarodowe postępowanie cywilne.

Polecamy również:


Private International Law in Poland

Private International Law in Poland Książka stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji