Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK Wysyłka kalendarza od 21.10.2019 roku

Cena 64.37 zł

kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kalendarz BHP 2020 to idealny prezent dla pracownika służb BHP Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zada

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

  • Autor: Bogdan Rączkowski, Kalendarze dla profesjonalisty
  • Rok wydania 2020
  • Liczba stron: 416

Opis książki Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp.
Kalendarz BHP 2020 to idealny prezent dla pracownika służb BHP
Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Wszystko to sprawia, że Kalendarz BHP doskonale sprawdza się w pracy behapowca. W części dodatkowej kalendarza BHP :

Wykaz ważniejszych aktów prawnych
Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp
Normy pomieszczeń pracy
Temperatura pomieszczeń pracy
Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach
a) we wnętrzach
b) na zewnątrz
Pomieszczenia higienicznosanitarne
Normy transportu ręcznego dla dorosłych
Normy transportu ręcznego dla młodocianych
Odległości bezpieczeństwa
Rejestr wypadków przy pracy
Wskaźniki wypadkowości
Wykaz chorób zawodowych
Wykaz zagrożeń, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej
Ramowe programy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP
Urzędy Dozoru Technicznego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wykaz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy
Wykaz wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych
Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu

Polecamy również:


Kalendarz BHP 2020

kalendarz BHP 2020 Zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w prac

BHP w hotelu DVD

BHP w hotelu DVD Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupująceg

Papierowe duchy

Papierowe duchy Mapa Teksasu oznaczona trzema czerwonymi punktami niczym kroplami krwi. Seryjny mord