Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck

Cena 29.99 zł

Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck Stan prawny: 12 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870, poz. 1180, poz. 1556, poz. 1579, poz. 1818). Wykaz skrótów. 1. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602). 2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnał

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck

  • Autor: Twoje Prawo, Flisek Aneta
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 352

Opis książki Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck

Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck Stan prawny: 12 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870, poz. 1180, poz. 1556, poz. 1579, poz. 1818).
Wykaz skrótów. 1. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602). 2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1393). Indeks rzeczowy

Polecamy również:


Ustawa o transporcie drogowym Komentarz

Ustawa o transporcie drogowym Komentarz W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy ustawy szeroko wykorzystując dorobek doktryny i judykatury, w tym w szczególności Sądu Najwyższego, N

Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck

Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck Stan prawny: 12 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870, poz. 1180, poz. 1556, poz. 1579, poz. 1818). Wykaz skrót