Kalendarz BHP 2020 Oddk

Cena 64.37 zł

kalendarz BHP 2020 Oddk Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Wszystko to sprawia, że Kalendarz BHP doskonale sprawdza się w pracy behapowca. - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie- K

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Kalendarz BHP 2020 Oddk

  • Autor: Bogdan Rączkowski, Bogdan Rączkowski, Kalendarze dla profesjonalisty
  • Rok wydania 2020
  • Liczba stron: 416

Opis książki Kalendarz BHP 2020 Oddk

kalendarz BHP 2020 Oddk Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp.

Wszystko to sprawia, że Kalendarz BHP doskonale sprawdza się w pracy behapowca.


- Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie
- Kalendarium: 256 stron, plus część dodatkowa
- Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni
- Papier biały
- Dwukolorowe kalendarium (pomarańczowo-szare), imieniny i święta
- Na końcu: strony na notatki
- Rok tłoczony na okładce
- Obszerna część dodatkowa z praktycznymi informacjami (158 stron)
- Kolorowa wklejka (znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa, ewakuacyjne, ochrona i higiena pracy, transport materiałów niebezpiecznych – nalepki ostrzegawcze, znaki i symbole ostrzegawcze określające kategorie niebezpieczeństwa, GHS, znakowanie butli)
W części dodatkowej kalendarza:


- Wykaz ważniejszych aktów prawnych
- Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp
- Normy pomieszczeń pracy
- Temperatura pomieszczeń pracy
- Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach
- Pomieszczenia higienicznosanitarne
- Normy transportu ręcznego dla dorosłych
- Normy transportu ręcznego dla młodocianych
- Odległości bezpieczeństwa
- Rejestr wypadków przy pracy
- Wskaźniki wypadkowości
- Wykaz chorób zawodowych
- Wykaz zagrożeń, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
- Środki ochrony indywidualnej
- Ramowe programy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP
- Urzędy Dozoru Technicznego
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
- Wykaz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy
- Wykaz wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych
- Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu
- Ważniejsze telefony

Polecamy również:


Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów praw