Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019 Stan prawny 7 września 2019 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 grudnia 2020 roku

Cena 200.90 zł

Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019 Stan prawny 7 września 2019 roku Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami k

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019 Stan prawny 7 września 2019 roku

  • Autor: Patulski Andrzej, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, Władysław Patulski, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 1340

Opis książki Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019 Stan prawny 7 września 2019 roku

Kodeks pracy komentarz dla praktyków 2019 Stan prawny 7 września 2019 roku Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany:
- dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
- dotyczące organizacji związkowych,
- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,
- dotyczące szkoleń okresowych pracowników,
- związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- wchodzące w życie od 7 września 2019 r. dotyczące równego traktowania, dyskryminacji, świadectw pracy,
- wchodzące w życie od 1 grudnia 2020 r. dotyczące zatrudniania pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Kodeks Pracy Komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykają na wiele dylematów związanych z interpretacją i stosowaniem trudnych przepisów prawa pracy.
Autorami komentarza do kodeksu pracy wyd. ODDK są eksperci z dużym doświadczeniem, na co dzień doradzający wielu firmom, dzięki czemu doskonale wiedzą, z jakimi problemami borykają się strony stosunku pracy. Omawiając poszczególne przepisy, wskazują konkretne ścieżki postępowania i procedury. Komentowanym zagadnieniom towarzyszy bogate orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny, a także różne przykłady pozwalające łatwiej zrozumieć treść przepisu.
Stan prawny: 7 września 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 grudnia 2020 roku

Polecamy również: