Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Cena 178.70 zł

Zakładowy Plan kont z komentarzem 2019 29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia: - mec

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

  • Autor: Pałka Marian
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 788

Opis książki Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy Plan kont z komentarzem 2019 29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12.
Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:
- mechanizmu podzielonej płatności VAT,
- nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z innych źródeł i od przychodów z budynków),
- nowych regulacji wprowadzonych w zakresie limitowania niektórych kosztów,
- poszerzenia zakresu uproszczeń w zakresie rachunkowości dla jednostek mikro i małych.

W komentarzu do poszczególnych wyodrębnionych kont dokładnie omówiono jak po zmianach obowiązujących od 2019 roku należy prowadzić ewidencję, zarówno syntetyczną, jak i analityczną, by w sposób niebudzący zastrzeżeń móc ustalić wysokość podatków podlegających wpłacie do budżetu oraz sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok i deklaracje podatkowe. Wprowadzono nowe konta: 114, 861, 862, 871.

Większy opis wkrótce

Polecamy również: