Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Cena 122.09 zł

Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2020 roku Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Autor przedstawił istotne zmiany w prawie związkowym, odwołując się do or

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku

  • Autor: Janusz Żołyński
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 210

Opis książki Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku

Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2020 roku Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Autor przedstawił istotne zmiany w prawie związkowym, odwołując się do orzecznictwa sądowego i najnowszej literatury. Wśród najważniejszych zagadnień można wskazać:
zmiany w zakresie prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych – rozszerzenie tego prawa na osoby wykonujące pracę zarobkową;
zakres reprezentacji związku zawodowego;
obowiązki rejestracyjne związku;
prawa i obowiązki członków związku zawodowego;
uprawnienia zakładowej organizacji związkowej;
reprezentatywność związków zawodowych;
ochrona działaczy związkowych;
obowiązki pracodawcy wobec zakładowej organizacji związkowej.
Opracowanie uzupełniono tekstem ustawy o związkach zawodowych z oznaczonymi ostatnimi zmianami oraz tekstem ustawy nowelizującej z dnia 5 lipca 2018 r.

Polecamy również:


Meritum Prawo pracy 2020

Meritum prawo pracy 2020 Poradnik omawia całość instytucji prawa pracy od momentu przyjęcia pracownika do pracy do ustania stosunku pracy. Zasady funkcjonowania przepisów prawa pracy zostały prz

Meritum Prawo pracy 2020

Meritum prawo pracy 2020 Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. C

Miś Koralik Stempelek

Miś Koralik Stempelek Miś Koralik wraz z mamą spędzają wspólnie czas. Zabawa jest wspaniała,