Prawa człowieka Brzozowski podręcznik z prawa

Cena 57.71 zł

Prawa człowieka Brzozowski Podręcznik z prawa Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłaszcza praw osobistych i politycznych. Zawiera liczne odwołania do praktyki orzeczniczej organów wy

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Prawa człowieka Brzozowski podręcznik z prawa

  • Autor: Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek, Podręcznik prawo
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 316

Opis książki Prawa człowieka Brzozowski podręcznik z prawa

Prawa człowieka Brzozowski Podręcznik z prawa Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka. Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłaszcza praw osobistych i politycznych. Zawiera liczne odwołania do praktyki orzeczniczej organów wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, a także organów międzynarodowych, zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konstrukcja wykładu nawiązuje w dużym stopniu do systematyki Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Polecamy również:


Poczuj grunt pod nogami

Poczuj grunt pod nogami Chcesz być szczęśliwy? Myśl o śmierci! Rozwój stał się dziś celem s