Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

Cena 146.51 zł

Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł: poznać zasady prawne funkcjonowan

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

  • Autor: Robert Barański, prawo gospodarcze, podatki
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 218

Opis książki Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:
poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obowiązki sprawozdawcze, zasady likwidacji organizacji,
przygotować strategiczny plan rozwoju fundacji lub stowarzyszenia z podziałem na poszczególne etapy wdrażania strategii w życie,
poznać metody konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych realizowanych w ramach prowadzonej aktywności statutowej,
poznać zasady zatrudniania personelu odpłatnego w organizacjach pozarządowych oraz współpracy z wolontariatem niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej oraz skutecznego realizowania programów i projektów,
zapewnić swojej organizacji dobrą kondycję finansową poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych pochodzących z programów dotacyjnych oraz usług i pomocy rzeczowej otrzymywanej w wyniku prowadzonych kampanii społecznych, od darczyńców i sponsorów firmowych i indywidualnych,
efektywnie współpracować z organami administracji publicznej podczas realizacji zadań publicznych.
Książka wyjaśnia:
jak profesjonalnie gospodarować finansami w organizacji pozarządowej,
w jaki sposób fundacje i stowarzyszenia mogą otrzymać status organizacji pożytku publicznego i jakie przywileje i obowiązki się z tym łączą,
jak pozyskać pomoc finansową, rzeczową i usługową przeznaczoną na działalność organizacji od darczyńców i sponsorów,
jakie zasady obowiązują podczas konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych,
w jaki sposób skutecznie przygotować ofertę dotyczącą realizacji zadań publicznych,
w jaki sposób fundacje i stowarzyszenia mogą prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą,
jakie jest znaczenie działalności public relations dla aktywności statutowej organizacji trzeciego sektora.
Do książki dołączony jest suplement elektroniczny, w którym znajdują się m.in.:
podstawowe akty prawne regulujące zasady działalności fundacji i stowarzyszeń,
przykładowe statuty fundacji i stowarzyszenia,
przykłady uchwał niezbędnych do prawidłowej rejestracji fundacji i stowarzyszeń,
przykłady umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Polecamy również: