Kredyt hipoteczny Komentarz Czech

Cena 196.46 zł

Kredyt hipoteczny Komentarz Czech Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Autor komentarz Kredyt hipoteczny szczegółowo omówił problemy interpretacyjne wynikające z przepisów tej ustawy oraz przedstawił praktyczne propozycje ich rozwiązania. Wiele uwagi poświęcił m.in.: reklamie kredytu

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Kredyt hipoteczny Komentarz Czech

  • Autor: Tomasz Czech, Komentarze praktyczne
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 776

Opis książki Kredyt hipoteczny Komentarz Czech

Kredyt hipoteczny Komentarz Czech Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Autor komentarz Kredyt hipoteczny szczegółowo omówił problemy interpretacyjne wynikające z przepisów tej ustawy oraz przedstawił praktyczne propozycje ich rozwiązania. Wiele uwagi poświęcił m.in.:
reklamie kredytu hipotecznego,
ocenie zdolności kredytowej konsumenta,
procedurze zawierania umowy o kredyt hipoteczny,
treści tej umowy,
dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy,
przedterminowej spłacie kredytu przez konsumenta.
Liczne przykłady w komentarzu Kredyt hipoteczny oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w kredytowaniu hipotecznym są istotnym walorem tego opracowania.

Polecamy również: