Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju

Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotransplantacyjna, cyberprzestępczość, przestępczość stadionowa czy przestępczość na szkodę środowiska. Publikacja jest wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień z dziedzi

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju

  • Autor: Wojciech Filipkowski, Ewa Glińska, Ewa Guzik Makaruk, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Katarzyna Laskowska, Magdalena Perkowska, Sławomir Redo, Emil Pływaczewski
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 1152

Opis książki Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju

Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość okołotransplantacyjna, cyberprzestępczość, przestępczość stadionowa czy przestępczość na szkodę środowiska. Publikacja jest wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień z dziedziny kryminologii. Autorzy, związani z Białostocką Szkołą Kryminologii oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych, w przystępny sposób przedstawiają problemy przestępczości i patologii społecznych.

Polecamy również:


Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych

Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych Książka posłużyć ma w pierwszej kolejności do zarysowania wybranych aspektów taktycznej strony kryminalistycznych czynności dowodowych (w innym

Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju

Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju Autorzy przedstawiają najważniejsze kategorie przestępczości, takie jak: przestępczość gospodarcza, przestępczość narkotykowa, przestępczość około