CN i PKWIU ze stawkami VAT zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) – pełny zakres grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%)

Cena 149.84 zł

CN i PKWIU ze stawkami VAT zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji stawek VAT stają się - w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług PKWiU 2015. Opracowanie zawiera wyciąg z klasyfikacji CN i PKWiU 2015 z przyporządkowanymi odpowiednim symbolom stawkami VAT z wyjaśnieniami – szczegółowy, pełny zakres

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki CN i PKWIU ze stawkami VAT zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku

  • Autor: statystyka, klasyfikacje
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 186

Opis książki CN i PKWIU ze stawkami VAT zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku

CN i PKWIU ze stawkami VAT zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji stawek VAT stają się - w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług PKWiU 2015. Opracowanie zawiera wyciąg z klasyfikacji CN i PKWiU 2015 z przyporządkowanymi odpowiednim symbolom stawkami VAT z wyjaśnieniami – szczegółowy, pełny zakres grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%). W publikacji także wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 5% i 8% bez względu na kod CN czy PKWiU, wyciąg z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), wyciąg z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

Polecamy również:


VAT Ustawa 2019 Twoje Prawo

VAT Ustawa 2019 Twoje Prawo Stan prawny 1 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Ustawa o podatku od towarów i usług – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) 1.1.2019 r.