Kontrola podatkowa działalności gospodarczej Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 694) oraz 4 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 730)

Cena 120.98 zł

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców. Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów – sędziów sądów administracyjnych, k

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

  • Autor: Marek Krawczak, Dariusz Zalewski, Zagadnienia Podatkowe
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 344

Opis książki Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców. Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów – sędziów sądów administracyjnych, którzy na co dzień stosują przepisy z zakresu kontroli podatkowej przedsiębiorców, dzięki czemu w prosty i przejrzysty sposób przedstawiają zawiłe przepisy związane z procedurą kontrolną. Z książki dowiedz się m.in. o:

kontroli podatkowej – jednej z form kontroli i nadzoru nad działalnością gospodarczą przedsiębiorców – opartej na regulacjach zawartych w Ordynacji podatkowej i Prawie przedsiębiorców;
procedurze i trybie dokonywania kontroli działalności gospodarczej, która ma być przeprowadzana na zasadach określonych w Prawie przedsiębiorców, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą – w ustawach szczególnych.
Opracowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców, którzy poddawani są procesowi kontroli podatkowej, jak i pracowników aparatu skarbowego, którzy prowadzą te kontrole. Stanowi ona również niezbędne kompendium wiedzy, ukazujące w sposób klarowny i usystematyzowany problemy natury prawnej, z jakimi stykają się obie strony kontroli podatkowej.
W publikacji przedstawiono m.in.:

zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli;
obowiązki organów związane z realizacją uprawnień kontrolowanych;
ograniczenia czasowe kontroli przedsiębiorcy;
skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej;
stwierdzenie nierzetelności i wadliwości ksiąg podatkowych;
wyłączenie stosowania przepisów o prowadzeniu więcej niż jednej kontroli oraz o czasie trwania kontroli w przypadku wybranych rodzajów działalności;
prawa i obowiązki stron wynikające z podstawowych zasad Ordynacji podatkowej;
sprzeciw jako środek zaskarżenia czynności organów w kontroli podatkowej;
obowiązki organów podatkowych w zakresie ochrony danych osobowych;
zmiany dotyczące wymiany informacji podatkowych z innymi państwami.
W pracy znajdziesz również m.in.:

pogłębioną i poszerzoną interpretację norm prawa przedsiębiorców;
analizę problemów, z którymi borykają się w trakcie kontroli podatkowej zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy organów podatkowych i skarbowych, prowadzoną głównie z punktu widzenia prawidłowej wykładni prawa – nie tylko literalnego brzmienia przepisów, lecz również zgodności z ich wykładnią systemową i celowościową;
interpretację przepisów ustaw regulujących problematykę kontroli podatkowej przedsiębiorców, najnowszego orzecznictwa sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poglądy doktryny.

Polecamy również: