Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

Cena 93.57 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019 Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczy

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

  • Autor: Sylwia Spurek, Komentarze praktyczne
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 692

Opis książki Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019 Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:
procedura Niebieskiej Karty,
odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego,
środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu,
zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny,
zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.
Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określonych w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, a także modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Polecamy również:


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019 Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rz

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz 2019

Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz 2019 W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:

Kwiaciarka

Kwiaciarka Nigdy nie jest za późno na zmiany Judyta kocha swoją pracę wśród kwiatów. Układan