Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019

Cena 149.84 zł

Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019 Komentarz jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w 2019 r. Autor komentarza w przystępny sposób przedstawia najważniejsze problemy związane z poda

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019

  • Autor: Paweł Banasik
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 452

Opis książki Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019

Podatki i opłaty lokalne Podatek leśny Podatek rolny Komentarz 2019 Komentarz jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w 2019 r. Autor komentarza w przystępny sposób przedstawia najważniejsze problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi oraz podatkiem rolnym i leśnym. Opiera się przy tym na bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych, poglądach doktryny, a także stanowiskach organów podatkowych, w tym Ministerstwa Finansów. Tam, gdzie jest to konieczne, pojawia się również polemika z prezentowanymi poglądami, która wynika z praktycznych doświadczeń Autora. Komentarz o podatkach i opłatach kompleksowo objaśnia m.in.:
- przedmioty opodatkowania tymi podatkami,
- moment powstania obowiązku podatkowego,
- obowiązki podatników,
- stawki podatkowe,
- zwolnienia i ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz w podatku rolnym i podatku leśnym.

Omówienie skupia się na praktycznych aspektach dotyczących podatków i opłat lokalnych, dając podatnikom dodatkowe narzędzie przy obliczaniu i deklarowaniu poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Wskazuje na różnice w powstaniu obowiązku podatkowego dla osób fizycznych i dla osób prawnych czy jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Praktyczne przykłady przedstawione w komentarzu pozwalają Czytelnikom na prawidłowe zrozumienie istoty i zakresu opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi.
Komentarz jest przeznaczona dla pracowników urzędów gminnych i miejskich w wydziałach finansowych i budżetowych, skarbników gmin, jak również dla doradców podatkowych i rzeczoznawców specjalizujących się w wycenie nieruchomości. Z zawartych w niej informacji skorzystają także płatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Polecamy również: