Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

Cena 44.39 zł

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,- stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania za

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

  • Autor: Radosław Brzeski, Andrzej Malinowski, Michał Pełka, Kazusy Podręcznik prawo
  • Rok wydania 2018
  • Liczba stron: 284

Opis książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:
- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,
- stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań.

Autorzy książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników omawiają problematykę kategorii syntaktycznych, relacji, rachunku zdań, rachunku nazw, rachunku predykatów oraz wypowiedzi modalnych. Mniej sformalizowane działy logiki nie zostały ujęte.

Polecamy również:


Logika dla prawników Malinowski

Logika dla prawników Malinowski Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów

Kariera Nikodema Dyzmy

Kariera Nikodema Dyzmy Jedna z najsłynniejszych powieści polskich, w której wykreowany został je