Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 książka Wzory dokumentów z wyjaśnieniami

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 książka W treści książki zawarte są zmiany w przepisach podatkowych od 1.1.2013 r. oraz znane zmiany od 1.4.2013 r. oraz 1.1.2014 r., w szczególności w zakresie obowiązku podatkowego VAT oraz faktur. Pierwsze rozdziały dotyczą procedur inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz magazynowych. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano algorytm obi

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 książka

  • Autor: Hołda Artur, Prawo w praktyce, Katarzyna Adamowicz, Katarzyna Charchut, Iwona Czauderna, Maja Fabrowska, Robert Łuszczyna, Michał Matysiak, Bartosz Mazur, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Anna Staszel, Wojciech Studnicki, Tobiasz Szczęsny, Katarzyna Trzpioła
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 418

Opis książki Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 książka

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 książka W treści książki zawarte są zmiany w przepisach podatkowych od 1.1.2013 r. oraz znane zmiany od 1.4.2013 r. oraz 1.1.2014 r., w szczególności w zakresie obowiązku podatkowego VAT oraz faktur.
Pierwsze rozdziały dotyczą procedur inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz magazynowych. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano algorytm obiegu dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Uwagę zwrócono między innymi na: księgowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz ujmowanie działalności inwestycyjnej i remontowej. Sporo uwagi poświęcono również regulaminowi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz implikacji podatkowych jego rozliczania. W treści kolejnych rozdziałów zaprezentowano ważne kwestie praktyczne, jak na przykład użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych i związane z nim obowiązki ewidencyjne. Komentarze w kolejnych częściach publikacji dotyczą również zasadności zaliczania w podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów rozmów telefonicznych, dodatkowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników oraz komputerów służbowych. Publikację kończy bardzo ważny i aktualny temat obowiązków podatkowych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W ostatnim, szesnastym rozdziale zaprezentowano poprawny sposób rozliczania podatku na odpowiednich formularzach w zależności od możliwego wariantu ewidencji i opodatkowania. Rozdział trafnie dopełnia wcześniejsze tematy poruszane w książce. Istotną zaletą tej publikacji jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie omawiane w książce instrukcje, jak również wzory dowodów księgowych (KP, KW, RK, OT, LT, PT, RW, WZ, PK), liczące arkusze aktualnych deklaracji podatkowych oraz aktualne akty prawne.

Polecamy również:


Kwiat Diabelskiej Góry

Kwiat Diabelskiej Góry Bohaterką książki jest czterdziestokilkuletnia Niemka Inga. Urodzi