Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

Cena 129.86 zł

Zamówienia publiczne krok po kroku , płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

  • Autor: Mateusz Saczywko, Biblioteka Przetargi Publiczne
  • Rok wydania 2018
  • Liczba stron: 375

Opis książki Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

Zamówienia publiczne krok po kroku , płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy. W książce zamówienia publiczne zostały wyjaśnione kwestie dotyczące m.in.:
- warunków udziału w postępowaniu,
- trybów udzielania zamówienia,
- wykluczenia wykonawcy z postępowania,
- miejsca oraz terminów składania i otwarcia ofert,
- kryteriów oceny ofert,
- zasad unieważnienia postępowania.

Ponadto omówiono zasady zawierania umów, środki ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy, a także reguły wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych w kontekście prowadzenia postępowania i udziału w nim. Do przewodnika dołączona została płyta CD, na której znajdują się wzory dokumentów przydatne dla zamawiających i wykonawców.

Polecamy również: