Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

Cena 57.71 zł

Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.Obok wspom

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

  • Autor: Oktawian Nawrot, Podręcznik prawo
  • Rok wydania 2017
  • Liczba stron: 388

Opis książki Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.

Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich zagadnień, jak:

- interpretacja tekstów prawnych,
- wnioskowania prawnicze,
- problematyka wypowiedzi modalnych i deontycznych,
- logika erotetyczna.

W najnowszym wydaniu rozwinięto część zagadnień dotyczących semiotyki logicznej, a także dodano lub zmodyfikowano wiele przykładów ilustrujących poszczególne zagadnienia. W dalszym ciągu duży nacisk położony został na język wykładu, tak aby przy zachowaniu odpowiedniego stopnia precyzji poszczególne treści były zrozumiałe dla czytelnika stykającego się po raz pierwszy z omawianą problematyką.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Pomocny będzie również studentom kierunków humanistycznych i ekonomicznych, mających w programie studiów przedmiot logika lub ogólna metodologia nauk.

Polecamy również:


Podstawy prawa Muras Skrypty Becka

Podstawy prawa Muras Skrypty Becka Podręcznik z podstaw prawa omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono w n

Logika dla prawników Malinowski

Logika dla prawników Malinowski Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. K