podatki książka pdf chomikuj

podatki książka pdf chomikuj i Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, in

Polecamy również:


podatki książka pdf chomikuj i Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepisów. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy, a także w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian., ,- Zakres planowanych i już uchwalonych zmian jest szeroki. Obejmuje w szczególności:,- rozliczenia VAT, np. skrócenie terminu umożliwiającego korzystanie z ulgi na złe długi czy wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT;,- rozliczenia PIT i CIT w zakresie kosztów korzystania z samochodów osobowych;,- rachunkowość, w tym przede wszystkim zasady sporządzania sprawozdań oraz uproszczenia w prowadzeniu ewidencji.,,Publikacja omawia także krok po kroku, jak przygotować się do zmian prawa pracy i ZUS, które wejdą w życie w 2019 r. Z książki można się m.in. dowiedzieć, jak przygotować się na zmiany w zakresie:,- prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;,- współpracy ze związkami zawodowymi;,- wypłaty wynagrodzenia pracownikom;,- potrąceń z umów zlecenia;,- wprowadzenia Pracowniczych planów kapitałowych;,- opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.,,Całość została wzbogacona o liczne przykłady, praktyczne tabele i wzory dokumentów.

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1 Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać liczne, rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Dla przedsiębiorców bardzo ważne są

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Integralną częścią książki o instrukcjach podatkowych i księgowych jest płyta CD na której znajduje się ponad 90 wzorów (w tym wszystkie omawiane w ksi

For took: 13.949ms