podatki gdzie placic

podatki gdzie placic i Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych, które należy zweryfikować i uwzględnić przy podejmo

Polecamy również:


podatki gdzie placic i Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązków podatkowych związanych z zastąpieniem papieru elektroniką. Od 18 kwietnia 2019 r. zamówienia publiczne będą zasadniczo fakturowane elektronicznie, a zamawiający nie będzie mógł odmówić przyjęcia takich faktur. Od 1 maja 2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające kasy on-line. Mimo że elektroniczne fakturowanie funkcjonuje od dłuższego czasu, nadal powstaje wiele wątpliwości, zwłaszcza że istnieje powszechny obowiązek przekazywania faktur w formacie JPK. Od 1 lipca 2019 r. będzie obowiązywać nowa struktura JPK_FA. W publikacji omówiono następujące zagadnienia:, , elektroniczne fakturowanie,, przechowywanie otrzymanych faktur w formie elektronicznej,, przekazywanie faktur na żądanie organów – JPK_FA, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2019 r.,, elektroniczne fakturowanie zamówień publicznych po zmianach,, ewidencja VAT i JPK_VAT,, raporty kasowe i paragony po zmianach od 1 maja 2019 r.,, przekazywanie ksiąg podatkowych w formacie JPK.,

For took: 10.001ms