podatki 2020 książka legis

podatki 2020 książka legis i Kasy online 2019 Wymiana użytkowanie nowe obowiązki informacyjne Od 1 maja 2019 roku wprowadzono kasy online. Wymiana kas starego typu na kasy online będzie się odbywać stopniowo. Ustawodawca zmienił także zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania się o ulgę na ich zakup, a także wprowadził nową sankcję za brak przeglądu techniczn

Polecamy również:


podatki 2020 książka legis i Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z:, , organami właściwymi oraz zarządzającymi obszarami,, planem rozwoju inwestycji,, decyzją o wsparciu,, kontrolą realizacji zadań zarządzającego obszarem,, mechanizmem uzyskania pomocy publicznej,, opodatkowaniem zysków przez udziałowców zagranicznych., Powyższe zagadnienia zostały uregulowane w ustawie z 10.5.2020 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162). Niniejsza ustawa ma na celu m.in.:, , całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów,, wyznaczania okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego w zależności od intensywności pomocy publicznej,, wzmocnienia roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora., Książka stanowi zbiór praktycznych zagadnień prawno-podatkowych. Autorzy wskazują na istotne aspekty praktyczne danego tematu, a dodatkowo każde zagadnienie zostało zobrazowane przykładami.

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1

PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1 Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać liczne, rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Dla przedsiębiorców bardzo ważne są

Podatki 2020 Ryczałt ewidencjonowany

Podatki 2020 Ryczałt ewidencjonowany Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradni

For took: 19.456ms