podatki 2018 książka pdf

podatki 2020 książka pdf i Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interp

Polecamy również:


podatki 2020 książka pdf i Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W książce Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2019 omówiono:,,- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),,- rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),,- zamknięcie księgi.,, Na przykładach omówiono nowe przepisy dotyczące m.in.:, ,- amortyzacji środków trwałych,,- ulgi na złe długi,,- transakcji gotówkowych oraz ich limitowania w kosztach podatkowych.,, Książka Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2019 zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli

For took: 10.906ms