podatki 2018 książka pdf

podatki 2020 książka pdf i Meritum Podatki 2020 Praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego. 17 wydanie wyjątkowego Maritum o podatkach w 2019 roku na rynku wydawniczym publikacji! W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadmi

Polecamy również:


podatki 2020 książka pdf i 1 stycznia 2019 r. wprowadzono przepisy zobowiązujące podatników do informowania organów podatkowych o stosowanych schematach podatkowych (MDR). Niejednoznaczność nowych regulacji połączona z dotkliwymi sankcjami karnymi i administracyjnymi przewidzianymi dla podmiotów, które uchybią nowym obowiązkom, cały czas wzbudza kontrowersje zarówno wśród uczestników obrotu gospodarczego, jak i wśród obsługujących jednostki prawników, doradców podatkowych i księgowych. Zasięg działania nowych przepisów jest bardzo szeroki. Dotyczy nie tylko sfery biznesu – obrotu gospodarczego. Obowiązek raportowania ciąży de facto na każdym podmiocie czy jednostce, która może być podatnikiem, płatnikiem jakiegoś podatku., , Celem niniejszego Poradnika jest przede wszystkim uświadomienie, że obowiązek raportowania może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, oraz wskazanie od strony praktycznej, jak radzić sobie z identyfikowaniem schematów oraz ich raportowaniem w praktyce., , Poradnik adresowany jest do osób, które zajmują się kwestiami podatkowymi w firmie, a także do zarządów i właścicieli firm. , , Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:, , czym jest schemat podatkowy,, jakie są rodzaje schematów podatkowych, jakie obowiązki ciążą na podmiotach zobowiązanych,, kiedy jednostka będzie promotorem, wspomagającym oraz korzystającym,, jak raportować schematy do Krajowej Administracji Skarbowej,, kiedy należy wprowadzić wewnętrzną procedurę mającą na celu przeciwdziałać niezaraportowaniu schematu,, jakie grożą kary za uchybienie nowym obowiązkom i kto jest narażony na ryzyko ich poniesienia.

Exit tax Poradnik Gazety Prawnej 5/2019

Exit tax Poradnik Gazety Prawnej 5/2019 Exit tax, czyli podatek od osób przenoszących za granicę swoje przedsiębiorstwa i prywatny majątek zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jego istot

For took: 18.395ms