podatek książka przychodow i rozchodow

podatek książka przychodow i rozchodow i Podatki 2019 Beck W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 20

Polecamy również:


podatek książka przychodow i rozchodow i Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać liczne, rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Dla przedsiębiorców bardzo ważne są zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Zapowiedziano:,podniesienie limitu amortyzacji do 150 000 zł,,zmiany zasad rozliczania kosztów samochodu prywatnego przedsiębiorcy, niewprowadzonego do działalności gospodarczej,,możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami użytkowanymi przez przedsiębiorcę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy oraz amortyzacji samochodów wykupionych z leasingu.,Zmiany dotyczą również:,wprowadzenia tzw. exit tax,,umożliwienia preferencyjnego wspólnego rozliczenia podatku przez małżonków nawet po terminie złożenia deklaracji rocznej,,wydłużenia czasu umożliwiającego wykorzystanie ulgi mieszkaniowej,,obniżenia stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą,,wprowadzenia ulgi innovation box dla firm, które opracują nową technologię, nowatorskie urządzenie lub inne rozwiązanie, a następnie będą na tym zarabiać.,limitów dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,,wprowadzenia tzw. ulgi termomodernizacyjnej.,Publikacja zawiera:,ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym zgodnie ze stanem prawnym na 1 stycznia 2019 r.,,wybrane rozporządzenia wykonawcze,,komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.,Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się, na czym polega zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

PIT-y i ulgi podatkowe 2020 Podatki 2/2019

PIT-y i ulgi podatkowe 2020 Podatki 2/2019 Komplet informacji, jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2018 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawid

For took: 10.017ms