podatek książka przychodow i rozchodow

podatek książka przychodow i rozchodow i Leksykon VAT 2020 Unimex 2 Tomy Zubrzycki Leksykon zostanie wysłany około 27 stycznia 2020 roku Nowe Instytucje w VAT w 2020 roku !!! Blisko 1700 odpowiedzi na trudne pytania znajdziesz w Leksykonie VAT. Od 2020 roku zaczną obowiązywać liczne, istotne zmiany w VAT, m.in.:- nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów zagrożone sankcjam

Polecamy również:


podatek książka przychodow i rozchodow i W 2020 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Mają temu służyć m.in.:, nowe zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy towarów i usług w zakresie VAT,, sposób zaliczania wpłat podatku na różne zobowiązania podatnika,, zmiana sposobu uwierzytelniania podatników na portalu internetowym,, termin wszczęcia egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązań podatkowych wynikających z decyzji podatkowej o odpowiedzialności osoby trzeciej., Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:, , Ordynację podatkową,, ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),, wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2020 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych., W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP. Przewodniki omawiają poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można się dowiedzieć nie tylko, na czym polega każda zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

PIT-y i ulgi podatkowe 2020

PIT-y i ulgi podatkowe 2020 Komplet informacji – jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2019 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego spor

For took: 11.423ms