po co płacić podatki

po co płacić podatki i Regulacje MDR Raportowanie o schematach podatkowych Komentarz Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów do raportowania zobowiązane

Polecamy również:


po co płacić podatki i koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych. Dodatkowo, w 2019 r. podatników czekają liczne, istotne zmiany w tym zakresie. Dotyczą one m.in.:,rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej,,możliwości zaliczania do kosztów wynagrodzeń małżonka i małoletnich dzieci,,sposobu rozpoznawania KUP z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności,,zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów z obrotu walutami wirtualnymi,,rozszerzenia katalogu wydatków stanowiących KUP z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku.,Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach omawia zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2019 r. Oprócz wspomnianych zmian, z publikacji Czytelnik dowie się:,Jakie koszty należy ustalać w sposób ryczałtowy,Jak rozpoznawać KUP w działalności gospodarczej,Jakie wydatki stanowią KUP z najmu i dzierżawy.

Podatki 2020 komentarz do zmian

Podatki 2020 komentarz do zmian Publikacja podzielona jest na 2 główne działy A. Komentarz do zmian - zmiany podatkowe - ordynacja podatkowa 2020 - zmiany podatkowe PIT i CIT 2020: exit tax, stawka

Zmiany w podatkach i księgowości Hołda

Zmiany w podatkach i księgowości Hołda Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.W niniejszej publikacji omów

For took: 9.616ms