kto wymyślił podatki

kto wymyślił podatki i Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2020 roku Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2019 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne: 1. Podatki i inne należności budżetowe: - Ordynacja podatkowa; - Podatek dochodowy od osób prawnych; - Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2019 rok;- Podatek od t

Polecamy również:


kto wymyślił podatki i Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z:, , organami właściwymi oraz zarządzającymi obszarami,, planem rozwoju inwestycji,, decyzją o wsparciu,, kontrolą realizacji zadań zarządzającego obszarem,, mechanizmem uzyskania pomocy publicznej,, opodatkowaniem zysków przez udziałowców zagranicznych., Powyższe zagadnienia zostały uregulowane w ustawie z 10.5.2020 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162). Niniejsza ustawa ma na celu m.in.:, , całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów,, wyznaczania okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego w zależności od intensywności pomocy publicznej,, wzmocnienia roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora., Książka stanowi zbiór praktycznych zagadnień prawno-podatkowych. Autorzy wskazują na istotne aspekty praktyczne danego tematu, a dodatkowo każde zagadnienie zostało zobrazowane przykładami.

For took: 10.740ms