kto pobiera podatki

kto pobiera podatki i Instrukcje księgowego 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kro

Polecamy również:


kto pobiera podatki i Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców. Publikacja została napisana przez pryzmat doświadczenia praktycznego autorów – sędziów sądów administracyjnych, którzy na co dzień stosują przepisy z zakresu kontroli podatkowej przedsiębiorców, dzięki czemu w prosty i przejrzysty sposób przedstawiają zawiłe przepisy związane z procedurą kontrolną. Z książki dowiedz się m.in. o:, , kontroli podatkowej – jednej z form kontroli i nadzoru nad działalnością gospodarczą przedsiębiorców – opartej na regulacjach zawartych w Ordynacji podatkowej i Prawie przedsiębiorców;, procedurze i trybie dokonywania kontroli działalności gospodarczej, która ma być przeprowadzana na zasadach określonych w Prawie przedsiębiorców, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą – w ustawach szczególnych., Opracowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców, którzy poddawani są procesowi kontroli podatkowej, jak i pracowników aparatu skarbowego, którzy prowadzą te kontrole. Stanowi ona również niezbędne kompendium wiedzy, ukazujące w sposób klarowny i usystematyzowany problemy natury prawnej, z jakimi stykają się obie strony kontroli podatkowej., W publikacji przedstawiono m.in.:, , zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli;, obowiązki organów związane z realizacją uprawnień kontrolowanych;, ograniczenia czasowe kontroli przedsiębiorcy;, skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej;, stwierdzenie nierzetelności i wadliwości ksiąg podatkowych;, wyłączenie stosowania przepisów o prowadzeniu więcej niż jednej kontroli oraz o czasie trwania kontroli w przypadku wybranych rodzajów działalności;, prawa i obowiązki stron wynikające z podstawowych zasad Ordynacji podatkowej;, sprzeciw jako środek zaskarżenia czynności organów w kontroli podatkowej;, obowiązki organów podatkowych w zakresie ochrony danych osobowych;, zmiany dotyczące wymiany informacji podatkowych z innymi państwami., W pracy znajdziesz również m.in.:, , pogłębioną i poszerzoną interpretację norm prawa przedsiębiorców;, analizę problemów, z którymi borykają się w trakcie kontroli podatkowej zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy organów podatkowych i skarbowych, prowadzoną głównie z punktu widzenia prawidłowej wykładni prawa – nie tylko literalnego brzmienia przepisów, lecz również zgodności z ich wykładnią systemową i celowościową;, interpretację przepisów ustaw regulujących problematykę kontroli podatkowej przedsiębiorców, najnowszego orzecznictwa sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poglądy doktryny.

Podatki 2019 komentarz do zmian

Podatki 2019 komentarz do zmian Publikacja podzielona jest na 2 główne działy A. Komentarz do zmian - zmiany podatkowe - ordynacja podatkowa 2019 - zmiany podatkowe PIT i CIT 2019: exit tax, stawka

For took: 11.620ms