książka podatki 2020

książka podatki 2020 i Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand Podatki 2019 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido. Publikacja zawiera:71 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego - ustaw i rozporządzeń,przyg

Polecamy również:


książka podatki 2020 i Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych. Publikacja w szczegółowy i usystematyzowany sposób omawia zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem wydatków samochodowych, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r. Z opracowania Czytelnik dowie się m.in.:,Jakie są zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych,Które wydatki na samochód można zaliczyć do kosztów podatkowych,W jaki sposób rozliczać wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych,Kiedy i na jakich warunkach można udostępnić samochód służbowy zleceniobiorcy i menedżerowi,Całość jest poparta praktycznymi przykładami i najnowszymi interpretacjami podatkowymi.

Jak przygotować się do zmian 2020

Jak przygotować się do zmian 2020 Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygo

For took: 18.770ms