jakie podatki płaci kościoł

jakie podatki płaci kościoł i Elektroniczna dokumentacja podatkowa zmiany, które wchodzą w życie od 18 kwietnia, 1 maja i 1 lipca 2019 roku Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązków podatkowych związanych z zastąpieniem papieru elektroniką. Od 18 kwietnia 2019 r. zamówienia publiczne będą zasadniczo fakturowane elektronicznie, a zamawiający nie będzie

Polecamy również:


jakie podatki płaci kościoł i koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych. Dodatkowo, w 2019 r. podatników czekają liczne, istotne zmiany w tym zakresie. Dotyczą one m.in.:,rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej,,możliwości zaliczania do kosztów wynagrodzeń małżonka i małoletnich dzieci,,sposobu rozpoznawania KUP z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności,,zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów z obrotu walutami wirtualnymi,,rozszerzenia katalogu wydatków stanowiących KUP z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku.,Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach omawia zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2019 r. Oprócz wspomnianych zmian, z publikacji Czytelnik dowie się:,Jakie koszty należy ustalać w sposób ryczałtowy,Jak rozpoznawać KUP w działalności gospodarczej,Jakie wydatki stanowią KUP z najmu i dzierżawy.

Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw

Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wz

Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda

Zmiany w podatkach i księgowości 2019 Hołda Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.W niniejszej publikacji

For took: 9.959ms