jakie podatki płaci kościoł

jakie podatki płaci kościoł i Podatki 2020 Beck książka ze zmianami w 2020 roku W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowy

Polecamy również:


jakie podatki płaci kościoł i Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2019 r., m.in. w zakresie:, obniżonej 9% stawki CIT,, zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,, obowiązków płatników PIT,, rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych,, ulgi IP Box,, nowych zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych,, certyfikatów rezydencji i nowych zasad poboru podatku u źródła,, podatku od przychodów z nieruchomości,, kas fiskalnych on-line,, „białej listy” podatników VAT,, obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT,, opodatkowania VAT bonów na towary i usługi,, raportowania schematów podatkowych (MDR)., nowych sankcji zapobiegających unikaniu opodatkowania,, procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania., , Ponadto w książce omówiono zmiany w przepisach podatkowych uchwalone do końca lipca 2019 r., a wchodzące w życie w 2020 r., dotyczące m.in.:, , wprowadzenia ulgi na „złe długi” w podatku dochodowym,, nowej matrycy stawek VAT,, zastąpienia deklaracji VAT i plików JPK_VAT nowym plikiem JPK_VDEK,, wystawiania faktur do paragonów., , Autorzy omówią praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych przepisów, przywołują też liczne interpretacje organów podatkowych i objaśnienia wydane przez Ministra Finansów.

Finansujący jako strona umowy leasingu

Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.

Meritum Podatki 2020

Meritum Podatki 2020 W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podat

For took: 18.315ms