jak płacić podatki w warszawie

jak płacić podatki w warszawie i Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand Podatki 2019 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido. Publikacja zawiera:71 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego - ustaw i rozporząd

Polecamy również:


jak płacić podatki w warszawie i Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepisów. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy, a także w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian., ,- Zakres planowanych i już uchwalonych zmian jest szeroki. Obejmuje w szczególności:,- rozliczenia VAT, np. skrócenie terminu umożliwiającego korzystanie z ulgi na złe długi czy wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT;,- rozliczenia PIT i CIT w zakresie kosztów korzystania z samochodów osobowych;,- rachunkowość, w tym przede wszystkim zasady sporządzania sprawozdań oraz uproszczenia w prowadzeniu ewidencji.,,Publikacja omawia także krok po kroku, jak przygotować się do zmian prawa pracy i ZUS, które wejdą w życie w 2019 r. Z książki można się m.in. dowiedzieć, jak przygotować się na zmiany w zakresie:,- prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;,- współpracy ze związkami zawodowymi;,- wypłaty wynagrodzenia pracownikom;,- potrąceń z umów zlecenia;,- wprowadzenia Pracowniczych planów kapitałowych;,- opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.,,Całość została wzbogacona o liczne przykłady, praktyczne tabele i wzory dokumentów.

For took: 16.518ms