gdzie podatki są najniższe

gdzie podatki są najniższe i PIT CIT ryczałt 2020 Podatki część 1 Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Ujednolicone wersje przepisów uwzględniają wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do tych ustaw z dniem 1 st

Polecamy również:


gdzie podatki są najniższe i Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów do raportowania zobowiązane będą podmioty, które w sferze zawodowej zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem swoim klientom tych schematów, a także podatnicy. Instytucja ta została dodana Rozdziałem 11a „Informacje o schematach podatkowych" dodanym ustawą z 23.10.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), która weszła w życie 1.1.2019 r. W książce Raportowanie o schematach podatkowych Autorzy poruszyli m.in. następujące kwestie:, obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez promotora;, obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez korzystającego;, obowiązek przekazywania informacji o schemacie podatkowym przez wspomagającego;, zakres przekazywanych informacji;, sposób przekazywania informacji, nadawanie NSP;, wydawanie ogólnych wyjaśnień;, kara pieniężna;, informatyzacja przesyłania informacji o schematach podatkowych.

Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment Wprowadzenie w Polsce obowiązkowego split payment było możliwe dzięki uzyskaniu decyzji derogacyjnej wydanej przez Radę UE na początku 2019 r. Na jej podstawie Polska

Mechanizm podzielonej płatności w Polsce

Mechanizm podzielonej płatności w Polsce Publikacja stanowi praktyczny poradnik, w którym przedstawiono ogólny zarys split payment oraz sposób jego funkcjonowania, w tym zawarto odpowiedzi na naj

For took: 10.204ms