gdzie najwyższe podatki w europie

gdzie najwyższe podatki w europie i Finansujący jako strona umowy leasingu Kompleksowe opracowanie o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.

Polecamy również:


gdzie najwyższe podatki w europie i W publikacji przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w związku z wejściem życie w 2020 r. Konstytucji biznesu. Szczegółowo i wnikliwie przeanalizowano m.in. zagadnienia takie jak:, zasada rozstrzygania na korzyść podatnika (in dubio pro tributario),, zasada szybkiego załatwiania spraw,, zasada współdziałania organów,, zakaz bezpodstawnego żądania dokumentów przez organ,, dowody przeprowadzone z naruszeniem przepisów,, podjęcie kontroli po okazaniu legitymacji,, miejsce przeprowadzenia kontroli,, sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności organu kontroli., Wskazano, które z dotychczasowych zasad dotyczących przedsiębiorców jako podatników określone w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej zostały przeniesione do Konstytucji biznesu, które są nowe lub zmodyfikowane, jakie mogą powstać wątpliwości na tle ich stosowania i jak je można rozwiązać.

Split Payment

Split Payment Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jest to zupełnie nowa instytucja, która może sprawiać pewne

Exit tax Poradnik Gazety Prawnej 5/2019

Exit tax Poradnik Gazety Prawnej 5/2019 Exit tax, czyli podatek od osób przenoszących za granicę swoje przedsiębiorstwa i prywatny majątek zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jego istot

For took: 10.356ms