dokąd idą podatki

dokąd idą podatki i Instrukcje księgowe i podatkowe 2019 zmiany w podatkach CIT PIT VAT i Ordynacji podatkowej Rok 2019 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe. W zakresie CIT i PIT mamy do czynienia z odpowiednio 8 oraz 13 nowelizacjami. W zakresie VAT i Ordynacji podatkowej zmiany nie są już tak liczne, ale bardzo istotne, np. opodatkowanie bonów, ulga na złe długi, interpretacje

Polecamy również:


dokąd idą podatki i Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych, które należy zweryfikować i uwzględnić przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:, , pojęcie „optymalizacji podatkowej" na tle innych form oporu podatkowego;, zakres ryzyka podatkowego w odniesieniu do optymalizacji podatkowej;, prawne uwarunkowania tworzenia krajowych i międzynarodowych struktur podatkowych;, przyczyny prawne optymalizacji podatkowej;, zasady wykładni prawa podatkowego w przypadku optymalizacji podatkowej;, konstytucyjne granice ingerencji administracji skarbowej w czynności cywilnoprawne podatników;, ustawodawstwo krajowe przeciwdziałające szkodliwej konkurencji podatkowej;, system sankcji podatkowych ukierunkowanych przeciwko optymalizacji podatkowej;, mechanizmy ochrony podatników przed zarzutem sztuczności lub nierynkowości transakcji, kluczowe obszary optymalizacji podatkowej;, wewnątrzkrajowe i umowne środki antyabuzywne;, klauzula ogólna obejścia prawa podatkowego;, znaczenie MLI i BEPS dla międzynarodowej optymalizacji podatkowej;, pozaklazulowe formy przeciwdziałania optymalizacji podatkowej,, raportowanie schematów podatkowych;, limity w zaliczaniu do kosztów podatkowych wartości usług niematerialnych oraz kosztów finansowania dłużnego;, najważniejsze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej z lat 2020-2019., Książka skierowana jest do doradców podatkowych, pracowników naukowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, prokuratorów ds. przestępczości gospodarczej, studentów, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów, ekonomistów, księgowych, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców inwestujących na rynku nieruchomości.

For took: 10.069ms