czym rożnią się podatki pośrednie od bezpośrednich

czym rożnią się podatki pośrednie od bezpośrednich i Podatki 2019 Legis stan prawny 2 stycznia 2019 roku Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. rachunkowość- 8. Podatki i opła

Polecamy również:


czym rożnią się podatki pośrednie od bezpośrednich i Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych, które należy zweryfikować i uwzględnić przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:, , pojęcie „optymalizacji podatkowej" na tle innych form oporu podatkowego;, zakres ryzyka podatkowego w odniesieniu do optymalizacji podatkowej;, prawne uwarunkowania tworzenia krajowych i międzynarodowych struktur podatkowych;, przyczyny prawne optymalizacji podatkowej;, zasady wykładni prawa podatkowego w przypadku optymalizacji podatkowej;, konstytucyjne granice ingerencji administracji skarbowej w czynności cywilnoprawne podatników;, ustawodawstwo krajowe przeciwdziałające szkodliwej konkurencji podatkowej;, system sankcji podatkowych ukierunkowanych przeciwko optymalizacji podatkowej;, mechanizmy ochrony podatników przed zarzutem sztuczności lub nierynkowości transakcji, kluczowe obszary optymalizacji podatkowej;, wewnątrzkrajowe i umowne środki antyabuzywne;, klauzula ogólna obejścia prawa podatkowego;, znaczenie MLI i BEPS dla międzynarodowej optymalizacji podatkowej;, pozaklazulowe formy przeciwdziałania optymalizacji podatkowej,, raportowanie schematów podatkowych;, limity w zaliczaniu do kosztów podatkowych wartości usług niematerialnych oraz kosztów finansowania dłużnego;, najważniejsze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej z lat 2020-2019., Książka skierowana jest do doradców podatkowych, pracowników naukowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, prokuratorów ds. przestępczości gospodarczej, studentów, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów, ekonomistów, księgowych, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców inwestujących na rynku nieruchomości.

Finansujący jako strona umowy leasingu

Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.

For took: 17.399ms