czy nasze podatki idą na kościoł

czy nasze podatki idą na kościoł i PKPIR 2019 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2019 roku. W książce Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2019 omówiono:- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania kor

Polecamy również:


czy nasze podatki idą na kościoł i Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązków podatkowych związanych z zastąpieniem papieru elektroniką. Od 18 kwietnia 2019 r. zamówienia publiczne będą zasadniczo fakturowane elektronicznie, a zamawiający nie będzie mógł odmówić przyjęcia takich faktur. Od 1 maja 2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające kasy on-line. Mimo że elektroniczne fakturowanie funkcjonuje od dłuższego czasu, nadal powstaje wiele wątpliwości, zwłaszcza że istnieje powszechny obowiązek przekazywania faktur w formacie JPK. Od 1 lipca 2019 r. będzie obowiązywać nowa struktura JPK_FA. W publikacji omówiono następujące zagadnienia:, , elektroniczne fakturowanie,, przechowywanie otrzymanych faktur w formie elektronicznej,, przekazywanie faktur na żądanie organów – JPK_FA, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2019 r.,, elektroniczne fakturowanie zamówień publicznych po zmianach,, ewidencja VAT i JPK_VAT,, raporty kasowe i paragony po zmianach od 1 maja 2019 r.,, przekazywanie ksiąg podatkowych w formacie JPK.,

Podatki 2019 Ryczałt ewidencjonowany

Podatki 2019 Ryczałt ewidencjonowany Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradni

Podatki 2019 Beck

Podatki 2019 Beck W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i i

For took: 9.733ms