czy nasze podatki idą na kościoł

czy nasze podatki idą na kościoł i Podatki 2019 Beck książka ze zmianami w 2019 roku W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku doch

Polecamy również:


czy nasze podatki idą na kościoł i Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2020 roku. W książce Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2020 omówiono:,,- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),,- rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),,- zamknięcie księgi.,, Na przykładach omówiono nowe przepisy dotyczące m.in.:, ,- amortyzacji środków trwałych,,- ulgi na złe długi,,- transakcji gotówkowych oraz ich limitowania w kosztach podatkowych.,, Książka Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2020 zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatki 2019 Beck

Podatki 2019 Beck W książce o podatkach w dziale podatkowym zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i i

For took: 19.676ms