co z podatkiem liniowym w 2020

co z podatkiem liniowym w 2020 i PIT-y i ulgi podatkowe 2020 Podatki Komplet informacji, jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2018 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,- poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez podatników,- korzystania z ulg pod

Polecamy również:


co z podatkiem liniowym w 2020 i Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2019 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne:
1. Podatki i inne należności budżetowe:
- Ordynacja podatkowa;
- Podatek dochodowy od osób prawnych;
- Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2019 rok;
- Podatek od towarów i usług;
- ,Podatek, od czynności cywilnoprawnych;
- Inne podatki i opłaty;
- Wpłaty na PFRON

,rachunkowość,:
- Zasady prowadzenia rachunkowości.

Finanse, fundusze, podróże służbowe:
- Rozliczenia pieniężne;
- ,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,;
- Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne.,, Stan prawny książki Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2019 roku to 1.01.2019 rok

Finansujący jako strona umowy leasingu

Finansujący jako strona umowy leasingu Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.

For took: 9.691ms