Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego Stan prawny 1 listopada 2019 roku

Cena 216.44 zł

Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium RIO, komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omawiają i analizują sz

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego

  • Autor: Joanna Salachna, Klaudia Stelmaszczyk, Marcin Tyniewicki, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 630

Opis książki Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego

Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium RIO, komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omawiają i analizują szczegółowo te przepisy ustawy, które odnoszą się do prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne. Koncentrują się na regulacjach i powstających na gruncie ich stosowania problemach, z którymi na co dzień spotykają się osoby zatrudnione w szeroko pojętej administracji samorządowej. Zamieszczony w książce indeks rzeczowy pozwala na szybkie odnalezienie zagadnienia uregulowanego w ustawie. Dzięki ogromnemu doświadczeniu zawodowemu Autorów publikacja ma charakter wybitnie praktyczny i stanowi cenną pomocą dla samorządowców.

Zobacz również: dlaczego podatki są ważne gdzie odprowadzamy podatki jakie podatki w niemczech książki o podatku vat książka podatki 2020

Zmiany w finansach publicznych Walczak

Zmiany w finansach publicznych Walczak Książka o finansach publicznych prezentuje znaczenie poszczególnych zmian w szerszym kontekście finansów samorządowych, szczegółowo prezentując nowe obo